3,044 Reputation

20 today
10 Nov 27
10 Nov 22
+10 22:09 upvote
40 Nov 21
10 Nov 19
10 Nov 16
10 Nov 14
20 Nov 12
10 Oct 28
20 Oct 25
10 Sep 27
20 Sep 26
22 Sep 25
10 Sep 14
10 Sep 12
10 Sep 5
10 Sep 4
30 Aug 23
50 Aug 22
20 Aug 10
10 Aug 9
10 Aug 7
10 Jul 31
30 Jul 23
2 Jul 16
30 Jul 9
12 Jun 14
-70 May 25
10 Apr 12
10 Apr 7